» Tin tức
Góc học sinh
CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CLB ĐỊNH HƯỚNG HỌC SINH
Đây là sân chơi bổ ích cho học sinh Nhà Doners, giúp các bạn ấy được phát huy khả năng của mình trong nhiều lĩnh vực (âm nhạc, hội họa, nhảy múa, thể thao, ngôn ngữ, truyền thông, sự kiện,...).

 CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CLB ĐỊNH HƯỚNG HỌC SINH


 
Các tin khác