» Tin tức
Gương mặt tiêu biểu
VINH DANH "DONERS OF THE MONTH" THÁNG 01.2022
Như vậy là chúng ta hoàn thành tháng học tập đầu tiên của năm 2022. Chúc mừng Doners đã có những cố gắng, nỗ lực trong các hoạt động học tập và rèn luyện trong tháng 01/2022.

  

Doners hãy luôn giữ vững tinh thần học tập, phát huy những thành tích cũng như phẩm chất tốt đẹp của học sinh Lê Quý Đôn trong thời gian tới và cùng lan tỏa tinh thần nỗ lực phấn đấu không ngừng đến với tất cả Doners trong toàn trường.
 

 

D-NEWS

 
Các tin khác