» Tin tức
Hoạt động học tập
6EG ONE STEP TO BE PROFESSIONAL TOUR GUIDES!
Đó là tên một dự án học và thực hành môn tiếng Anh tại lớp 6EG dưới sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Tuyết. Kính mời Quý vị xem một số video học sinh tự biên tập và làm nên:

 


 

 
Các tin khác