» Tin tức
Hoạt động học tập
Kết quả kiểm tra HSG cấp quận vòng 3 năm học 2016 - 2017
Chúc mừng các con học sinh trong đội tuyển HSG lớp 9 cấp quận - Vòng 3 đạt kết quả cao và được lựa chọn vào đội tuyển HSG lớp 9 thành phố Hà Nội năm học 2016 - 2017.

 Sau đây là kết quả cụ thể:

 

BAN GIÁM HIỆU

 
Các tin khác