» Tin tức
Hoạt động học tập
TỔNG HỢP VIDEO "HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH" LỚP 10
Tổng hợp video Học trên truyền hình - Lớp 10. Lịch phát sóng chương trình Học trên truyền hình từ 13-18/04/2020.

 

* LỚP 10


- Môn Toán:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/F0b-A3VzGiMhttps://youtu.be/98wc1aJ0Dek 

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/R6gcye6dbPg 

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/7tpR67OO7UMhttps://youtu.be/h_1LdXuI0kU 

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/rgk5QddkzAw 

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/1MV4sDnOyLohttps://youtu.be/zSeMb1_5V-4 

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/wldKDcXAoX4 

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/UE8Gjhg8mc8https://youtu.be/UeD5q4C8yso 


- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/Ld4k0ZuguXchttps://youtu.be/qcGeJ73_OSo 

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/k0r86aoYHjw 

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/OjYhqAu2lzIhttps://youtu.be/bnIEmAn9gG8 

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/rz7DIAzuw6Y 

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/T35mL1ASgUwhttps://youtu.be/ORkjTc_m9to 

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/0J5R7Lbn-fI 


- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/5zdHFGG2faE 

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/mE3Bx9fbyE8https://youtu.be/WG6bEcJeh2c 

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/VjwsgetGOUc 

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/GEGymjAzm-4https://youtu.be/aa-TbcwLTRk 

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/cF2XZRsmTUY 

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/g2BKl1m0muwhttps://youtu.be/3-Tap_cWXEc 

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/7hzEvuqGXqU 


- Môn Lý:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/Qim3U-tWQmshttps://youtu.be/gtPnCwTit4k 

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/vdx_T4feDek  và https://youtu.be/9rsy1lGUoQM 

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/1dGRmrKHbWkhttps://youtu.be/WkhnE63IKI4 

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/OiXc5cUf9XMhttps://youtu.be/nBIR--WhlEY 


- Môn Hóa:

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/-zKQnMvyx0whttps://youtu.be/PaPMjMoqGnw 

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/FS-rMwdR7pchttps://youtu.be/8OMgBDTP9Bc 

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/qKUKT4FNzfghttps://youtu.be/aLj7BB9K4Xg 


- Môn Sinh học:

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/jqSTbeEBZs0https://youtu.be/ZWIt0YuV3dk 

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/Bt4aFY-HL98https://youtu.be/OCA2URVnK2I 

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/wPMHUoMypCc 


- Môn Sử:

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/89m459ZtuDA 

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/Fdk3DzGj3F0 

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/PU4nPPqsPpg 

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/fmCsPUHbd4I 


- Môn Địa:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/dkIV8h_w8s8 

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/mH0B9O0wNHU 

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/jRI1nSS4E3A 

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/KA1j4-EkC70 


D-NEWS
 
Các tin khác