» Tin tức
Hoạt động học tập
TỔNG HỢP VIDEO "HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH" LỚP 11
Tổng hợp video Học trên truyền hình - Lớp 11. Lịch phát sóng chương trình Học trên truyền hình từ 13-18/04/2020.

 

* LỚP 11


- Môn Toán:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/Efj6rmcMeWQhttps://youtu.be/LnUhbRoWLiY 

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/PEnlgeNi_So 

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/QBImuKdd6O8https://youtu.be/IIOr5EcqHjU 

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/xyww4__5lbE 

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/3ZAc5zfmBWohttps://youtu.be/tWxtMZyhXb4 

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/XB--1FoXrKk 

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/tIn-5kUnTaMhttps://youtu.be/k1vEr8aquu8 


- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/3-ZodiRt7vQhttps://youtu.be/vRBOD0jOXPo 

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/B4_6BkhR9_Q   

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/sSu3x7Ra99Uhttps://youtu.be/eEjD5IIlCSU 

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/D_GU4TcTpzM 

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/olMVc1e60akhttps://youtu.be/Pqulke6z6hk 

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/jp9DIhoaVyQ 


- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/HPYzxvygtPk 

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/9Wzob7mQl_Mhttps://youtu.be/d5SQN6dnu6A 

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/NFJzm5-XJK4 

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/lLN_otLGHYYhttps://youtu.be/1TCmsX55lIo 

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/WBx_aQVv690    

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/2EIZkGYCqqQhttps://youtu.be/nLKMuzdZ_R4 

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/RKAKD7fRDQM 


- Môn Lý:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/NAj7LDa6Gvohttps://youtu.be/Y6GCsfjkz-U 

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/a1jR1F_zDGshttps://youtu.be/a1jR1F_zDGs 

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/9WypmSkJQpEhttps://youtu.be/2fFNOl-p8rA    

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/-cC0QMqNN8Uhttps://youtu.be/a6uiCbvaa5U 


- Môn Hóa:

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/Fmf70dYoU_ghttps://youtu.be/_3Ch9I88B7w 

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/RK0cDVCiKXohttps://youtu.be/LkfFzNEwwjM 

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/w72Bgk1ol4whttps://youtu.be/ohOBSU7uJeY 


- Môn Sinh học:

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/xryTnJ_jSbIhttps://youtu.be/pnfRSr1iAMY 

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/mJ3TyZ6sBwshttps://youtu.be/9KU5F5EhlDc 

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/n5eELZVdjhghttps://youtu.be/AYxEePEs9Bo 


- Môn Sử:

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/MWbBv1qLL8I 

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/E-pQRFIBGvk 

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/m4IxlilBAAs 


- Môn Địa:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/IGytXMdVnfI 

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/gmvkivrojE4    

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/pNUReXoo4dw 

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/ZCGpOygYyr4 


D-NEWS
 
Các tin khác