» Tin tức
Hoạt động học tập
TỔNG HỢP VIDEO "HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH" LỚP 6
Tổng hợp video Học trên truyền hình - lớp 6. Lịch phát sóng chương trình Học trên truyền hình từ ngày 13-18/04/2020.

 

* LỚP 6


- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/mX-j5kL5_o0 

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/Xh_9BQTJ9a8 

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/EKEh6N_uU50 

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/sPw2X_GRpXE 

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/R57HQevqbrc 

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/wXrMsYNeS-I 

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/S500g88gQZc 

+ Ngày 13/4/2020: https://youtu.be/2zLYpQmQUtI

+ Ngày 16/4/2020: https://youtu.be/Xt8GMn8eyj0

+ Ngày 20/4/2020: https://youtu.be/wD3DGefKAyM

+ Ngày 23/4/2020: https://youtu.be/9bBytkIAZq4


- Môn Toán:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/kgiCDV4yjBc 

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/EdA5k8wnuEw 

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/3vbS5ihxxts 

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/p11TzzDr5pg 

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/xTI0MLQF93E 

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/GYvxh9TKtuM 

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/MSx9568nX2I 

+ Ngày 14/4/2020: https://youtu.be/OvPD4dFqD8s

+ Ngày 17/4/2020: https://youtu.be/oAU3jILq01w

+ Ngày 21/4/2020: https://youtu.be/uhjzgt46i3c

+ Ngày 24/4/2020: https://youtu.be/EEzutsH_OGw

 

- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/abFKfwC_50M 

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/dsPwI3bJW4Y 

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/tjM8CvoCfUc 

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/wUaIbwNirKE 

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/8F3ETfVIf3w 

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/I2v60fKOzgo   

+ Ngày 11/4/2020: https://youtu.be/MSx9568nX2I

+ Ngày 15/4/2020: https://youtu.be/bM5GoBHcq7I

+ Ngày 18/4/2020: https://youtu.be/DvhDCwSJOI4

+ Ngày 22/4/2020: https://youtu.be/pfU0X2_cRzE

 

D-NEWS

 
Các tin khác