» Tin tức
Hoạt động học tập
TỔNG HỢP VIDEO "HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH" LỚP 7
Tổng hợp video Học trên truyền hình - Lớp 7. Lịch phát sóng chương trình Học trên truyền hình từ 13-18/04/2020.

 

* LỚP 7


- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/FFwUGxyztys 

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/isXEHcOjcbY 

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/ZY_t6BTvUcw 

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/DO4n89ZQj54 

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/Xkn1sdgFq4k 

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/K53ctio7kl0 

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/z3UihKImViM 


- Môn Toán:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/GpwpBxTgQi0 

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/GGq3wURKsR4 

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/OzVmgGUS9uM 

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/ed4OvkjBiJU 

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/VWDVgaTeliI 

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/V3aqwQ7qCtU 

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/mUz2X5VLcGo 


- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/8L3fGvFhLJg 

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/SeZEfqTnN0o 

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/NBQHdoFwqRM 

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/yUZJwedIaJQ 

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/PC9UKh8snDE 

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/mR8oQlL1F2w 


D-NEWS
 
Các tin khác