» Tin tức
Hoạt động học tập
TỔNG HỢP VIDEO "HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH" LỚP 8
Tổng hợp video Học trên truyền hình - Lớp 8. Lịch phát sóng chương trình Học trên truyền hình từ 13-18/04/2020.

 

* LỚP 8


- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/XwX3DRlJXZg 

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/U_ht_OoodG4 

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/E5RyxrgSEJ0 

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/ggRoBEpEuog 

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/sBJujC-q3Gg 

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/26HFsHTaoXM 

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/CfxOVIZljRg 


- Môn Toán:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/TL7ii1G2iHA 

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/lf1M60igo_k 

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/cIrsPb2Yyp8 

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/6_Dt1gr6d1s 

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/Qh2MzZvnPyA 

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/l-IiY7xVpQ8 

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/qVQ3btAveW0 


- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/vCJt5YDxGss 

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/HKqQOkNFDVU 

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/v9vH_l9CbRA 

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/pLU7RGChS4I 

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/DcQUzedGD2o 

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/8xni38FoZCA   


D-NEWS
 
Các tin khác