» Tin tức
Hoạt động học tập
TỔNG HỢP VIDEO "HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH" LỚP 9
Tổng hợp video Học trên truyền hình - Lớp 9. Lịch phát sóng chương trình Học trên truyền hình từ 13-18/04/2020.

 

* LỚP 9


- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 9/3/2020: https://youtu.be/rhIsCuhZSoI 

+ Ngày 12/3/2020: https://youtu.be/rSI_b7Ylbgc 

+ Ngày 16/3/2020: https://youtu.be/PsbQLSpy_50 

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/712BADlmFfA 

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/uTpTzIZebrE 

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/nb9R3Avamh0 

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/Sj1TOn9EBmo 

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/ob8HCGNgb-U 

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/zro1WIWV4sE 

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/_mOBBy5Wnpg 


- Môn Toán:

+ Ngày 10/3/2020: https://youtu.be/7HlqfIKWg9Q 

+ Ngày 13/3/2020: https://youtu.be/C3MM46Jtx64 

+ Ngày 17/3/2020: https://youtu.be/B9lj1JNYERU 

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/LPVGnEQ3NBk 

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/JaJpOVDH2PM 

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/rfTg_kp5x_c 

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/xg-OihW_JeM 

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/Zl9jVJ2QP5s 

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/Esc4JptfYQM 

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/Q7NCkd72MH4 


- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 11/3/2020: https://youtu.be/8zFkbfZzVBg 

+ Ngày 14/3/2020: https://youtu.be/JONHQc6tRJE 

+ Ngày 18/3/2020: https://youtu.be/_ZWCgBUQQN4 

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/-eiymZE1hAk 

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/ckAi62Dxu4k 

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/e40PHckt-rk 

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/dzy7Sw5hD7k 

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/c-gdeavFoSg 

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/KwMsbewts9Y   


D-NEWS
 
Các tin khác