» Tin tức
Hợp tác quốc tế
Thông tin chương trình AAC
Thành lập năm 1908, Academies Australia Group (AKG) có 108 năm kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực giáo dục tại Úc...

 

 

Tổng quan về Tập đoàn giáo dục Academies Australasia Group:

- Thành lập năm 1908, Academies Australia Group (AKG) có 108 năm kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực giáo dục tại Úc.

- Tập đoàn giáo dục AKG, đuợc xuất hiện trong danh sách niêm yết của Sở Chứng Khoán Úc (ASX), và đây cũng là việc chứng nhận tổ chức giáo dục đạt tiêu chuẩn, đuợc giám sát, tuân thủ theo các quy định chặt chẽ về báo cáo tài chính của ASX.

- Tập đoàn có 18 truờng trong đó: 8 trường ở Sydney, 5 truờng ở Melborume, 1 truờng ở Adelaide, 1 trường ở Brisbane và Gold Cost, 1 truờng tại Perth, 1 ở Dubbo và AAC ở Singapore, 15 trong số 18 truờng thuộc quản lý của Tập đoàn, 3 trong số 18 truờng Tập đoàn nắm giữ 51% - 75% cổ phần.

- Hàng năm tập đoàn đào tạo khoảng 100,000 sinh viên tới từ 123 nuớc trên thế giới.

- Tập đoàn giảng dậy hơn 250 chương trình từ các chương trình Tiếng anh, PTHT, Nghề tới Các chương trình cao hơn như Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ.

Các thông tin chi tiết về chương trình học và học bổng kính mời quý vị xem tại:

1. Giới thiệu về AAC - Vietnamese

2. Học bổng hỗ trợ cho HS-SV Việt nam 2019

3. Chứng chỉ ERF - Chứng chỉ đào tạo

4. IELTS - Trung tâm tổ chức thi của IDP

5. Edutrust  - Chứng chỉ 4 years

6. Quy trình nộp hồ sơ

7. Bảng học phí chi tiết

 

BAN BIÊN TẬP

 
Các tin khác