» Giới thiệu
Đội ngũ giáo viên

 

Trường THCS Lê Quy Đôn đã và đang tạo dựng đội ngữ giáo viên giỏi về chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với nghề và có khả năng sử dụng thành tạo các phương tiện giảng dạy tiên tiến.  

Các giáo viên được tuyển chọn kỹ và tham gia tập huyến nghiệp vụ bởi các chuyên gia trong và ngoài nước. 100% giáo viên của trường tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sĩ sư phạm hệ đào tạo chính quy.

Giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy tiếng Anh là những giáo viên có bằng cấp sư phạm và có kinh nghiệm giảng dạy ở cấp bậc Phổ thông.

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU