» Giới thiệu
Lịch trình các tuyến xe đưa đón học sinh năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

LỊCH TRÌNH CÁC TUYẾN XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH NĂM HỌC 2016 - 2017

 (Từ ngày 18/07 đến ngày 29/07/2016)