» Giới thiệu
THỰC ĐƠN THÁNG 4 NĂM 2017

 Thực đơn học sinh tháng 4 từ ngày 03/04 đến ngày 14/04/2017 

 

 

Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

 

Bếp trưởng Trần Văn Tuấn