» Giới thiệu
THỰC ĐƠN THÁNG 8 NĂM 2017

 Thực đơn học sinh từ ngày 01/08 đến ngày 18/08/2017: 

 

 

Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

 

Bếp trưởng Trần Văn Tuấn