» Giới thiệu
Thành tích nhà trường

Trường THCS Lê Quý Đôn

 BẢNG TỔNG HỢP DANH HIỆU KHEN THƯỞNG

Từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2015 - 2016
 
 
 
 
 

THÀNH TÍCH HỌC SINH NĂM HỌC 2015 - 2016

  

 

BAN GIÁM HIỆU