» Giới thiệu
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017

 

1. THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017:

Thực hiện từ ngày 27/2/2017

Mời Quý vị phụ huynh học sinh, các thầy cô và các con học sinh tải về tại đây: TKB HK2_27-2-2017.xls