» Tin tức
Thông báo
Danh sách HS đạt giải cấp quận "Em yêu Lịch sử Việt Nam" và "Toán Hà Nội mở rộng"

 Chúc mừng các bạn học sinh đạt giải cao các cuộc thi cấp quận:

- 10 giải cấp Quận cuộc thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam"

- 02 giải cấp Quận cuộc thi "Toán Hà Nội mở rộng - HOMC"

 

Sau đây là danh sách cụ thể:

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 
Các tin khác