» Tin tức
Thông báo
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Sổ liên lạc điện tử PINO dành cho phụ huynh học sinh
Để sử dụng sổ liên lạc điện tử, phụ huynh cần phải đăng nhập để sử dụng các chức năng khác của phần mềm. Thông tin tài khoản sẽ được nhà trường cung cấp (liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp) bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu.

  

Dưới đây là các chức năng chính phục vụ cho phụ huynh học sinh trong quá trình theo dõi tình hình học tập của con em mình:

1. Đăng nhật

2. Đổi mật khẩu

3. Xem các thông tin học tập

4. Đăng kí nghỉ phép cho con và Quản lý thông tin nghỉ phép

5. Thiết lập các thông tin


Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm Pino (sổ liên lạc điện tử) phụ huynh học sinh xem ở đây:

Link video:

 

  

Link văn bản:

 

 

BAN BIÊN TẬP

 
Các tin khác