» Tin tức
Tuyển sinh
 
Năm học lớp 6 là một năm học đánh dấu bước chuyển cấp quan trọng. Các con sẽ phải học nhiều môn học hơn, tác phong sinh hoạt, học tập tại nhà trường cũng có nhiều khác biệt. Sự thay đổi đó dễ dẫn tới tâm lí lo lắng cho phụ huynh và áp lực cho học sinh, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả học tập rèn luyện của chính các con.
 
Trang  «  [3]