» Tin tức
Y tế học đường
Kế hoạch y tế học đường năm học 2017 - 2018

 

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

 
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
 
 

Số:   / KH - THCS LQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

Nam Từ Liêm, ngày 08 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

 

TRIỂN KHAI CÔNG CÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

- Thực hiện Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Y tế trong cấc trường học ,Thông tư 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Ytế hướng dẫn thực hiện các công tác Y tế trường học ; Uỷ ban nhân dân quận Nam Từ Liêm xây dựng kế hoạch triển khai công tác Ytế học đường (YTHĐ) năm học 2017 - 2018;

- Căn cứ vào kế hoạch của Phòng Giáo dục vào phòng Giaos dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm về việc thực hiện kế hoạch hoạt động Y tế trường học năm học 2017 - 2018.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường năm học 2017 - 2018, Trường THCS Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Ytế trường học năm học 2017 - 2018 gồm những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất và nhân lực cho công tác YTHĐ.

2. Phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học để xử kịp thời và triệt để . Thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học .

3. Nâng cao chất lượng chăn sóc sức khỏe cho học sinh, phát hiện sớm điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh thường gặp cho học sinh như : Cận thị , giun sán, cong vẹo cột sống , bệnh về răng miệng ... và xây dựng trường học an toàn , giảm tỉ lệ thương tích trong trường học .

4. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trong trường học , tập trung ưu tiên công tác phòng chông HIV/AIDS , chăm sóc sức khỏe sinh sản , phòng chống dịch an toàn vệ sinh thực phẩm ...

5. Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh trường học , thực hiện tốt công tác y tế học đường .

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Kiện toàn ban chỉ đạo YTHĐ ; xây dựng triển khai kế hoạch công tác y tế học đường năm 2016-2017 ; tiếp tục củng cố cơ sở vật chất trang thiết bị , thuốc thiết yếu cho công tác YTHĐ theo quy định .

2. Nâng cao năng lực thực hiện công tác Y tế của nhà trường .

3. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học đường , tăng cường kiến thức phòng chống bệnh tật học đường góp phần giảm tỉ lệ mặc , kiểm soát và hạn chế 1 số yếu tố nguy cơ của bệnh tật học đường phổ biến hiện nay ; thay đổi hành vi của học sinh , tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần , có sức khỏe tốt để học tập .

4. Thực hiện tốt công tác giám sát phát hiện sớm và xử lí kịp thời , triệt để các dịch bệnh trong trường học .

5. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm , không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học .

6. Xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện phòng chống các loại dịch theo từng mùa trong trường học .

7. Thực hiện đúng quy định về công tác vệ sinh An toàn thực phẩm, vệ sinh trường học .

8. Tuyển chọn cán bộ Y tế nhà trường giàu kinh nghiệm và giỏi chuyên môn; tăng cường cơ sở vật chất và các trang thiết bị cho phòng Y tế trường.

9. Tổ chức khám sức khỏe định kì 2 lần/năm học (tháng 9/2017 và tháng 3/2018) cho 100% các em học sinh trong trường; lập sổ theo dõi sức khỏe cho học sinh nhà trường kết hợp thông báo kết quả khám sức khỏe cho cha mẹ học sinh, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lí sức khỏe.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng và triển khai công tác YTHĐ; tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu và nhân lực cho công tác YTHĐ; tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu và nhân lực cho công tác YTHĐ theo đúng qui định, trường có cán bộ y tế chuyên trách.

2. Thực hiện tuyên truyền giáo dục, sức khỏe, phòng chống các dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích ... bằng nhiều hình thức: chương trình ngoại khóa, sinh hoạt ngoại khóa, dưới cờ, tờ rơi, sổ tay YTHĐ, tranh ảnh, giáo dục thể chất, lồng ghép 1 số môn học khác ...

3. Cán bộ y tế trường được tập huấn kiến thức chuyên môn để đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe học sinh tại trường: sơ cứu ban đầu, phòng chống tai nạn thương tích, xử trí hen phế quản, ngộ độc thực phẩm, các bệnh răng miệng, cận thị....

4. Tổ chức khám sức khỏe toàn diện và phân loại sức khỏe 2 lần/ năm học. Lập sổ theo dõi sức khỏe học sinh, thông báo kết quả khám sức khỏe về cho cha mẹ học sinh qua sổ sức khỏe, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong quản lý sức khỏe của học sinh.

5. Thực hiện đúng quy định về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh học đường trong trường học; tăng cường công tác vệ sinh học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường.

 

A. Kiện toàn tổ chức:

- Củng cố tổ chức, bố trí nhân lực phụ trách Y tế trường học, củng cố Ban chỉ đạo Y tế nhà trường, Ban chỉ đạo xanh hóa trường học.

- Cải tiến công tác quản lý, kế hoạch hóa các hoạt động theo từng giai đoạn (tháng, học kỳ, năm) có văn bản cụ thể.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin báo cáo.

 

B. Hoạt động chuyên môn:

1. Y tế trường học:

- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả quy định về trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định tại Quyết định số 4458/2003/QĐ-BGD-ĐT ngày 22/8/2007.

- Thực hiện tốt 7 giải pháp phòng chống HIV/AIDS đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định tại chỉ thị số 10 ngày 30/6/1995, kết hợp công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn xã hội một cách đa dạng thiết thực và có hiệu quả cao.

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, chú trọng xây dựng mô hình “Trường học không thuốc lá”.

- Ngoài việc tuyên truyền phòng chống các bệnh học đường còn tổ chức giáo dục truyền thông phòng chống một số bệnh dịch như: sốt xuất huyết, các rối loạn do thiếu IOD, dịch cúm gia cầm, đau mắt đỏ, EBOLA, bệnh MERV-CoV...

- Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm học (tháng 9/2017 và tháng 3/2018) cho 100% học sinh và giáo viên trong trường. Tổng hợp, phân loại bệnh chuyên khoa và có kế hoạch phối hợp phụ huynh học sinh đưa con em đến cơ sở y tế điều trị.

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoại khóa theo chuyên đề phù hợp theo từng thời điểm của các chương trình y tế Quốc gia.

- Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động giáo dục môi trường thường xuyên với nhiều hình thức, phấn đấu đạt từ 5 đến 6 tiêu chí chuẩn xây dựng trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” Thực hiện tốt phong trào xây dựng đô thị sạch.

- Đưa nội dung xây dựng cơ sở vật chất - trang thiết bị chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho học sinh vào chương trình kiên cố hóa, chương trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Củng cố và hoàn thiện phòng y tế, đảm bảo có giường cho giáo viên và học sinh nằm khi có bệnh và các trang bị cần thiết (giường, chiếu, chăn, màn, tủ thuốc sơ cấp cứu, nẹp cứu thương, tranh tuyên truyền, sổ theo dõi sức khỏe học sinh.)

- Các phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị ánh sáng đủ tiêu chuẩn vệ sinh, bàn ghế, khu luyện tập TDTT ...

- Nước uống của giáo viên, học sinh được đảm bảo vệ sinh, hợp đồng có địa chỉ rõ ràng, có kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn.

- Tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ chuyên trách công tác YTHĐ.

- Tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ chuyên trách công tác YTHĐ.

- Kết hợp tốt các tổ chức tự thiện , các mạnh thường quân , Hội phụ huynh học sinh đẩy mạnh việc xã hội hóa giáo dục về hoạt động Y tế .

- Quan tâm đến trương trình nha học đường , các tật về mắt cho học sinh .

- Tập huấn chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

- Mời chuyên gia về sức khỏe sinh sản và DG giới tính đến trường hướng dẫn và tuyên truyền cho học sinh .

- Tập huấn phòng chống dịch bệnh

- Tập huấn về phòng chống TNXH.

2. Công tác Nha học đường :

- Thực hiện Giáo dục vệ sinh răng miệng thực hiện súc miệng vơi Fluor, khám và điều trị rằng kết hợp đoàn khám sức khỏe hướng dẫn học sinh điều trị tại các chuyên khoa nha ...)

- Kết hợp chặt chẽ quản lý chuyên môn trong nhà trường để đưa  chương trình giáo dục sức khỏe răng miệng lồng vào tiết dạy chính khóa bằng các hình thức phù hợp vs đặc điểm từng khối học .

- Tổ chức tuyên truyền những kiến thức cơ bản về cách chăm sóc răng miệng cho đối tượng là phụ huynh học sinh để có sự phối hợp tốt về vệ sinh răng miệng cho học sinh có hiệu quả nhằm giảm tỉ lệ sâu răng .

+ Tuyên truyền phòng chống bệnh theo mùa , dịch , chăm sóc sức khỏe vị thành niên . Hình thức : Thông qua các hoạt động ngoại khóa , chào cờ , sinh hoạt tập thể, tham quan dã ngoại , thi tìm hiểu dịch bệnh ...

+ Tuyên chuyền phòng chống TNXH ,trật tự ATGT .

+ Tuyên truyền phòng chống an toàn thực phẩm .

+ Phòng chống tệ nạn xã hội , HIV/AIDS, ma túy ...

- Xây dựng kế hoạch khám và điều trị răng cho học sinh .

-  Quản lí và hướng dẫn việc sử dụng các tài liệu được cấp.

- Băng nhạc giáo dục nha khoan : giao cho Đội TNTP thực hiện trong trương trình phát thanh Măng non thường xuyên của trường .

- Bảo quản , sử dụng có hiệu quả  các phương tiện dụng cụ hóa chất, bảo trì, sửa chữa dụng cụ Y tế hư hỏng  một cách kịp thời .

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Y học cho Đội thanh thiếu niên Chữ Thập Đỏ xung kích để các em có thể tham gia vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện tốt kỹ năng sơ cấp cứu giúp đỡ người bị tai nạn trong và ngoài nhà trường.

3. Công tác bảo hiểm học sinh:

- Thực hiện theo công văn số 1656/BHXH - PT ngày 6 tháng 8 năm 2015 về việc hướng dẫn bổ sung BHYT HSSV và CSSKBĐ; công văn số 1629/BHXH-QLT ngày 22 tháng 7 năm 2016 về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu BHXH, BHYT, BHTN; Công văn số 3152/ SGD&ĐT-HSSV ngày 22 tháng 8 năm 2016 về việc tăng cường thực hiện BHYT học sinh năm học 2017-2018.

- Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác Bảo hiểm học sinh, tổ chức tuyên truyền vận động để học sinh tự nguyện tham gia đạt tỉ lệ cao góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu trong trường học.

- Sử dụng có hiệu quả tỉ lệ % nguồn thu phí BHYT để lại trường quản lý và sử dụng vào các mục sau:

+ Mua sắm trang bị phòng y tế, tủ thuốc, các phương tiện sơ cấp cứu, khám sức khỏe định kì.

+ Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

+ Sơ tổng kết và khen thưởng phong trào.

4. Hoạt động giáo dục môi trường:

- Tiếp tục tuyên truyền tạo sức chuyển biến tạo nhận thức về môi trường trong nhà trường. Tất cả các lớp đều được xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí của trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

- lồng ghép giáo dục môi trường theo các môdul mẫu vào các môn học.

- Trông cây xanh tạo bóng mát, hoa cảnh, để làm tăng vẻ đẹp và màu sắc cho nhà trường.

- Quản lý, sử lý tốt rác thải. Giáo dục ý thức giữ gìn môi trường nhà trường sạch đẹp, học sinh không xả rác bừa bãi.

- Xây dựng hệ thống cấp thoát nước đầy đủ, khu vệ sinh thuận tiện cho giáo viên, học sinh.

- Nhà trường luôn giữ sạch đẹp ở cổng trường , lớp học và các khu vực khác .

- Tổ chức các hoạt động thi đua về môi trường .

- Nhà trường có hồ sơ theo dõi sự thay đổi môi trường của nhà trường

- Nhà trường có hồ sơ theo dõi sự thay đổi môi trường của nhà trường. Hình thức ghi chép, chụp ảnh đối chiếu để thấy rõ sự thay đổi môi trường của nhà trường theo từng năm.

5. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường hàng năm.

- 100% cán bộ, nhân viên bán trú và bếp ăn tham dự tập huấn lớp An toàn vệ sinh thực phẩm ngay từ tháng 7/2017.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TIÊU CHÍ THI ĐUA VỀ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

- Trường tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh trong nhà trường.

- Trường có cán bộ y tế chuyên trách có kế hoạch cụ thể, công tác tham mưu, phối hợp đạt hiệu quả cao.

- Bổ sung đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ về y tế trường học theo nhu cầu thực tiễn và đề nghị của cán bộ y tế trường.

- Theo dõi và khám sức khỏe định kỳ (2 lần/ năm) và có hồ sơ theo dõi sức khỏe cho 100% học sinh, phát triển Nha học đường, bảo đảm an toàn cho học sinh, bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức tốt tháng hành động (vệ sinh an toàn thực phẩm), tuần lễ “Nước sạch - vệ sinh môi trường”, phòng chống sốt xuất huyết...

- Trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn. Chú trọng bảo đảm đủ nước uống, các công trình vệ sinh trường học luôn sạch.

- Chỉ đạo hoạt động tốt: Hoạt động Y Tế - Nha học đường - Chữ thập đỏ, công tác phòng chống AIDS, phòng chống ma túy, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học...Đảm bảo thỏa đáng và vận dụng có hiệu quả phần kinh phí dành cho công tác y tế trường học.

- Chấp hành quy định chế độ hội họp, tập huấn, báo cáo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Kiện toàn Ban chỉ đạo YTHĐ; xây dựng và triển khai kế hoạch và công tác YTHĐ; Tiếp tục củng cố CSVC, trang thiết bị, thuốc thiết yếu và nhân lực cho công tác YTHĐ theo đúng quy định.

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh thông qua hoạt động chính khóa, ngoại khóa, dưới cờ. Sắp xếp lịch học tập vui chơi giải trí hợp lý, phù hợp với sức khỏe độ tuổi và giới tính.

- Tổ chức khám sức khỏe định kì học sinh. Lập sổ theo dõi sức khỏe học sinh, thông báo kết quả khám sức khỏe về cho cha mẹ học sinh, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong quản lý sức khỏe học sinh.

- Thực hiện đúng quy định về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh học đường, công tác chăm sóc sức khỏe học sinh tại trường: sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống tai nạn thương tích, xử trí hen phế quản, ngộ độc thực phẩm, các bệnh răng miệng, cận thị...

-Trường có kế hoạch kiểm tra nội bộ, đánh giá kết quả hoạt động Y tế học đường ở học kỳ 1 và cuối năm học của từng lớp.

VI. KẾ HOẠCH THÁNG
 
Thời gian
 
Nội dung các hoạt động
 
Biện pháp thực hiện và kết quả
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 8+9/2017

- Dự tổng kết công tác YTHĐ năm học 2016-2017 và triển khai KH 2017-2018

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức các bệnh mắt học đường

- Kiện toàn BCĐ Y tế học đường, xây dựng và triển khai KH y tế năm học.

- Duy trì phòng y tế, bổ sung trang thiết bị y tế, dụng cụ tối thiểu, các cơ số thuốc thiết yếu theo quy định.

- Mời chuyên gia về GTGT để tư vấn sức khỏe GT cho HS khối 7,8.

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống các dịch bệnh theo mùa, bệnh cúm A/H1N1, các bệnh học đường: cận thị, cong vẹo cột sống, đâu mắt đỏ, bệnh MERV-CoV...

- Khám sang lọc viêm gan B và các xét nghiệm khác

- Vệ sinh toàn bộ khu vực trường, lớp, bếp ăn bán trú, phòng ngủ, xe đưa đón học sinh...

- Tổ chức cho học sinh toàn trường rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.

- Kiểm tra tư thế ngồi học của học sinh, kiểm tra nếp sống đội viên. Kiểm tra vệ sinh cá nhân

 

- Tổ chức cho học sinh toàn trường rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.

- Kiểm tra tư thế ngồi học của học sinh, kiểm tra nếp sống đội viên. Kiểm tra vệ sinh cá nhân

 
 
 
 

Tháng 10 + 11/2017

- khám sức khỏe cho giáo viên, học sinh và cán bộ công nhân viên đợt I: 6/10

- Lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho học sinh. Quản lý các học sinh mắc bệnh thấp tim, mắt hột, cận thị, hen phế quản... thông báo cho PHHS, GVCN và GVTD biết.

- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống các dịch bệnh theo mùa, bệnh cúm A/H1N1, các bệnh học đường: cận thị, cong vẹo cột sống, đau mắt đỏ và các dịch bệnh khác.

- Vệ sinh toàn bộ khu vực trường, lớp, bếp ăn bán trú, phòng ngủ, xe đưa đón học sinh...

- kết hợp với Hội cha mẹ học sinh và PH các lớp thực hiện tốt biện pháp phòng chống  dịch.

- Kiểm tra công tác bán trú, đảm bảo bếp ăn ATTP.

- Có cán bộ chuyên trách được tập huấn về công tác y tế học đường (tại TTYT)

- Kiểm tra tư thế ngồi của học sinh, kiểm tra nếp sống đội viên. Kiểm tra vệ sinh cá nhân.

 
 
 
 

Tháng 12/ 2017+1/ 2018

- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục sức khỏe cách phòng chống bệnh dịch cúm A/H1N1, bệnh viêm phổi, viêm phế quản, các bệnh mùa đông.

- Bổ sung trang thiết bị y tế, dụng cụ tối thiểu và các cơ sở thuốc thiết yếu thao quy định.

- Phun thuốc diệt ruồi, gián toàn bộ khu vực trường, các lớp học, bếp ăn bán trú, xe đưa đón học sinh.

- Kiểm tra VSMT, VS các lớp học, khu vực bếp ăn bán trú.

- Kiểm tra công tác bán trú, đảm bảo bếp ăn ATTP.

- Kiểm tra tư thế ngồi học của học sinh, kiểm tra nếp sống đội viên. Kiểm tra vệ sinh cá nhân

 
 
 

Tháng 2+3/ 2018

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống các dịch bệnh theo mùa, bệnh cúm A/H1N1, các bệnh học đường: cận thị, cong vẹo cột sống, đau mắt đỏ và các dịch bệnh khác. ATVSTP ngày Tết.

- Kiểm tra VSMT, VS các lớp học, khu vực bếp ăn bán trú.

- Kiểm tra tư thế ngồi học của học sinh, kiểm tra nếp sống đội viên. Kiểm tra vệ sinh cá nhân

 
 

Tháng 4+5/ 2018

- Đón đoàn kiểm tra liên ngành về YTHĐ

- Khám sức khỏe đợt II cho học sinh

- Tuyên truyền cách phòng tránh các bệnh mùa hè: Cảm, say nắng...

- Giáo dục giới tính cho học sinh (mời chuyên gia)

- Đón đoàn kiểm tra của phòng GD&ĐT, Trung tâm y tế về công tác vệ sinh học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe học sinh thông qua các tiết học chính khóa, ngoại khóa, dưới cờ.

- Tổ chức lịch học tập vui chơi giải trí hợp lý, hợp vệ sinh, phù hợp với sức khỏe học sinh từng khối.

- Tổ chức thi tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh trong trường.

-  Kiểm tra VSMT, VS các lớp học, khu vực bếp ăn bán trú.

- Kiểm tra tư thế ngồi học của học sinh, kiểm tra nếp sống đội viên. Kiểm tra vệ sinh cá nhân

- Tổng kết hoạt động chương trình y tế học đường.

 
 
 
 

Nơi nhận:

- Phòng GD - ĐT Quận Nam Từ Liêm;

- Các thành viên;

- Lưu VP.

 
TM. Nhà Trường
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Anh Tuấn
 
Người lập kế hoạch
 
Cán Bộ Y Tế
 
 
 
 
Bùi Hương Lan
 
 
 
Các tin khác